Разделы сайта

Главная

Саўчук Вольга Аляксандраўна - старшыня ПК

Члены ПК:

1. Еўтухоўская Марына Генадзьеўна

2. Любамірская Аксана Барысаўна

3. Рэзнікава Ірына Уладзіміраўна

4. Сіроткіна Іна Уладзіміраўна

Рэвізійная камісія:

1. Чычкан Марына Канстанцінаўна - старшыня

2. Рэзнікава Ірына Уладзіміраўна

3. Юган Ала Уладзіміраўна

Камісія па працоўных спрэчках:

1. Наркевіч Соф'я Канстанцінаўна

2. Саўчук Вольга Аляксандраўна

3. Любамірская Аксана Барысаўна

Состав профсоюзного комитета

Савчук Ольга Александровна - председатель ПК

Члены ПК:

1. Евтуховская Марина Геннадьевна

2. Любомирская Оксана Борисовна

3. Резникова Ирина Владимировна

4. Сироткина Инна Владимировна

Ревизионная комиссия:

1. Чичкан Марина Константиновна - председатель

2. Резникова Ирина Владимировна

3. Юган Алла Владимировна

Комиссия по трудовым спорам:

1. Наркевич Софья Константиновна

2. Савчук Ольга Александровна

3. Любомирская Оксана Борисовна